Lika bra strålning som i

CENTRALA EUROPA

Tyskland är det land i Europa som har störst andel solceller installerade per invånare. Intressant är att södra Sverige, upp till Dalarna och längs kusterna har lika stor solstrålning som norra Tyskland.

Lika bra strålning som i

CENTRALA EUROPA

Cirka 90-95 procent av den totala årsproduktionen i Sverige genereras under mars till oktober. Strömmen används först och främst inom fastigheten men när förbrukningen är lägre än solcellsproduktionen säljer man överkottet till ett elbolag. Om förbrukningen istället är högre än vad som produceras behöver man köpa el.

Tak i sydläge är bäst men sydost och sydväst är nästan lika bra. Även flacka tak i ost och väst fungerar bra. Optimal taklutning i Sverige är cirka 40 grader, men alla lutningar mellan 15-60 grader fungerar väl så bra, och vi gör simuleringar för varje enskilt objekt. För att kompensera eventuella skuggiga ytor eller mindre bra lutningar och/eller väderstreck finns också paneloptimerare som förbättrar elproduktionen.

  5 skäl till solenergi:

  • Solen kommer att lysa även i framtiden
  • Mindre beroende av elprisets svängningar
  • En god insats för miljön
  • En god ekonomisk investering
  • Ökat fastighetsvärde

  LÅTER DET INTRESSANT?

  Kommersiella fastigheter, lantbruk eller privata fastigheter; vi erbjuder optimerade lösningar för solenergipaneler i alla storlekar. Kontakta oss så berättar vi mer!