ROT-avdrag

« Tillbaka

 

Husarbete/ROT

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:
• reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
• hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.
Vem har rätt till skattereduktion?
För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha
• varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
• fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
• haft utgifter för husarbete.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska, uteslutande eller så gott som uteslutande, utgöras av överskott av förvärvsinkomster i Sverige.

Du som är begränsat skattskyldig och endast äger en fastighet i Sverige kan inte få skattereduktion för husarbete. Skattereduktion tillgodoräknas även dödsbo för sådant husarbete som har utförts före dödsfallet.

Fakturamodellen (ROT-Avdrag)

Fakturamodellen innebär att du som köper husarbeten bara betalar halva arbetskostnaden inklusive moms. Du får alltså den preliminära skattereduktionen direkt. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut. Det belopp som du har fått i preliminär skattereduktion kommer att vara förtryckt i din deklaration. Du behöver alltså inte lämna in en ansökningsblankett för detta.

Flera ägare

Om ni är flera som äger bostaden och ska dela på kostnaden för arbetet är det viktigt att ni meddelar utföraren av arbetet att samtliga vill ha skattereduktion för sin del av kostnaden. Om skattereduktionen gäller ett hushållsarbete behöver du inte äga bostaden. Det gäller bara ROT-arbeten. För att du ska kunna få preliminär skattereduktion och för att utföraren ska kunna få betalt från Skatteverket krävs det att du lämnar ditt personnummer till utföraren av arbetet.

Kvarskatt

Om du bara har betalat halva arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktionen som inte kan räknas av. Du kan aldrig få skattereduktion för husarbete med större belopp än vad du ska betala i slutlig skatt efter det att den slutliga skatten minskats med skattereduktion för allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) och underskott av kapital. Skattereduktion för husarbete medges inte för den del av den slutliga skatten som avser allmän pensionsavgift, begravningsavgift och eventuell påförd kyrkoavgift. Har du, när detta är gjort, till exempel 30 000 kronor kvar i preliminär skatt kan du inte få mer än 30 000 kronor i skatteminskning. Du kan räkna ut vad du preliminärt kommer att betala i skatt med e-tjänsten.

Räkna ut din skatt

När du har kommit upp till den maximala skattereduktionen på 50 000 kr ska du betala hela arbetskostnaden.